Het einde van dit jaar nadert en daarmee vult mijn agenda zich (ook) met mijn jaarlijks terugkerende ‘Eindejaarssessies’!  

In zo’n sessie kijken we terug op het jaar 2021. Wat heeft dit jaar je gebracht en geleerd? In hoeverre zijn jouw (belangrijkste) waarden weerspiegeld?

En we blikken vooruit op het nieuwe jaar, 2022. Wat verlang je van het volgende jaar? Welke waarde(n) wil je meer naleven? En hoe zet je dit voor jezelf uit, haalbaar? Zo help ik jou persoonlijk perspectief te creëren.

Een eindejaarssessie duurt ongeveer een uur en kan online, via Skype, of op de locaties Amsterdam-Zuid, Rijswijk/Den Haag en Beinsdorp plaatsvinden.

Al jaren doe ik deze sessies met mijn (vaste) cliënten, die er graag voor terugkomen. Maar ook als je nog geen cliënt bent bij mij, ben je welkom!

Spreekt dit je aan? Geef je dan snel op. Wegens grote drukte in mijn praktijk kan het wel zijn, dat het een nieuwjaarssessie, in januari dus, wordt!

Hartelijke groet,

Jeanette / Hultzer Coaching

Frustraties

Als stiefmoeder loop je al snel tegen frustraties aan. Zo vind je het bijvoorbeeld lastig om je uit te spreken naar je stiefkind over de rondslingerende spullen, waar je bijna over struikelt. Want wat mag je wel en niet vanuit jouw positie als bonusmoeder?

Een andere ergernis kan zijn dat jouw partner inconsequent is over de huisregels. Zoals de regels voor het schermgebruik die heel vaak overschreden worden door zijn kinderen en hij zegt er niets van…!

Of je voelt je, regelmatig, een buitenstaander wanneer de kinderen van jouw partner er zijn en ze helemaal in elkaar opgaan. Je weet je maar geen plek te geven hierin en voelt je eenzaam!

In de loop van de tijd stoor jij je steeds meer en bouwt de frustratie-stapel zich op. Je weet niet goed hoe je hiermee om moet gaan, want jouw rol is ook niet helemaal helder. Dit is vaak een moment waarop je hulp gaat zoeken en bij mij in de (stiefmoedercoaching-) praktijk terecht komt.

Gewenste situaties

Meestal de eerste opdracht die je van mij, de stiefmoedercoach, krijgt, is al jouw frustraties op te schrijven. Daar valt al het negatieve onder waar je tegenaan loopt in jouw samengestelde gezin. Dit zijn negatieve ervaringen, onzekerheden en angsten. Met mijn hulp gaan we deze allemaal omkeren naar (meer) gewenste situaties.

In het eerste voorbeeld zal dat ongeveer uitkomen op: “Het is duidelijk voor mijn stiefkind waarom wij (zijn/haar vader en ik) gesteld zijn op een opgeruimd huis. Mijn stiefkind ruimt zijn/haar spullen zelf op en zo niet, dan voel ik mij vrij om hem/haar hier zelf op aan te spreken.” In de coachingsessies werken we hier naartoe, voor zover het haalbaar en reëel is.

Belangrijk is om uit het klagen te komen en geen slachtoffer te worden. Er is altijd iets te doen aan jouw eigen houding en kijk op de situatie en ook in de communicatie met jouw partner!

Wil je hier samen met mij naar kijken? Welkom voor stiefmoedercoaching!

Ook in mijn Stiefmoedercafé zul je deze werkwijze van omkeren ervaren. Welkom om een keer aan te schuiven voor Stiefpositief!

Schuldgevoel

Schuldgevoel kom ik veel tegen bij mijn coachcliënten. Bij gescheiden vaders gaat het vooral over schuldgevoel richting hun kind(eren) over de scheiding en soms ook jegens hun ex-partner en ook wel de nieuwe vriendin. Wat zijn aandeel in de scheiding en wiens initiatief het ook was, schuld speelt vaak een (grote) rol. De man komt er zelf mee bij mij, of ik verneem het via zijn nieuwe partner, de stiefmoeder van zijn kind(eren).

Dat er schuldgevoel speelt, wordt vaak nog niet bewust ervaren. Ik vertaal het vanuit zijn houding en haar frustraties. Schuldgevoel werkt namelijk verlammend. De man die hier last van heeft, vindt het moeilijk om zijn vaderrol op te pakken: Zijn kind(eren) op te voeden, de moeder te begrenzen en de stiefmoeder te beschermen. De stiefmoeder pakt veelal een deel van zijn rol op. Dat wordt echter vaak niet geaccepteerd door vader, stiefkind(eren) en moeder… En is ook niet wenselijk, zeker niet op deze grond.

Verantwoordelijkheid

Het begint met de vraag aan vader: Wat was jouw aandeel in de scheiding? Om dan dat deel te erkennen. Moeder heeft haar eigen aandeel en haar proces daarmee. Vervolgens kun je verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van (jouw aandeel in) de scheiding, voor zover dat mogelijk is. Stel dat je verliefd geworden bent op je huidige partner, terwijl je nog in de relatie zat met de moeder van je kinderen en de scheiding uiteindelijk een gevolg werd. Ja, dan is jouw verliefdheid de aanleiding en jouw aandeel geweest. Ongetwijfeld speelden er ook nog andere thema’s. Je kunt je de rest van je leven hierover schuldig voelen naar je kinderen en ex-vrouw. Daarmee maak je (blijvende) slachtoffers van hen en een dader van jezelf.

Ruimte en vrijheid voor alle betrokkenen zit echter in het nemen van verantwoordelijkheid. Betuig spijt, spreek je berouw uit naar de ‘slachtoffers’ (bij kinderen vraagt dit wel om een gepaste manier) en creëer vervolgens een situatie waarbij je een zo goed mogelijke vader en (ex-)partner/ouder bent. Geef je kinderen een goed voorbeeld in hoe een relatie wel (goed) werkt en hoe je iets van je leven maakt, waar je trots op kunt zijn. Stel je kwetsbaar op in je ‘fouten’ (dat waar je anderen mee benadeeld/bezeerd hebt) en sterk in je positie en handelen. Zorg dat je kinderen jouw liefde en aandacht krijgen en voelen dat je er voor ze bent, waar ze ook verblijven. Wees een aanspreekbare en samenwerkende mede-ouder voor de moeder van je kinderen, ook als zij dit (nog) niet kan! Ga voor gelijkwaardigheid in je huidige liefdesrelatie.

Ook op andere thema’s kun je last hebben van schuldgevoel. Wil je van dat zware, verlammende gevoel af? Kijk dan eens goed naar jouw aandeel. Erken wat jouw bijdrage is en neem hier verantwoordelijkheid voor. Dit geeft ruimte en perspectief.

Wil je hier samen met mij naar kijken? Welkom op drie locaties en online.

Vele verschillen

In relaties kun je aanlopen tegen een verscheidenheid aan verschillen. Met relaties bedoel ik alle mogelijke verbindingen: In liefde, familie, vriendschap, buurt, collegiaal, enzovoorts. We variëren als mens in geslacht, leeftijdsfase, achtergrond, cultuur, biografie, persoonlijkheid en karakter, waarden en (liefdes-)talen.

Waar we in ieder geval hetzelfde in zijn, is in een bepaalde behoefte aan verbinding in een juiste balans met autonomie. In mijn praktijk komt dit in alle coachtrajecten naar voren en aan bod. Ik neem je hier, kort, in mee en verwelkom je graag voor een diepgaandere, persoonlijke benadering en begeleiding!

Eerst erkennen

Allereerst dien je te erkennen wie en wat je bent. In een coachtraject bij mij word jij je bewust van je persoonlijkheid (ik werk met de MBTI-persoonlijkheidstest), biografie (wie ben je geworden, door wat je hebt meegemaakt in jouw leven?) en dominante liefdestaal. Wat je belangrijk vindt in het leven en in hoeverre jij jouw leven en keuzes hierop baseert, is ook een wezenlijk element.

Vervolgens kijken we in jouw relatie(s), waar je vastloopt. Welk verschil dient zich steeds aan en lijkt onoverbrugbaar? Ook hier is het belang eerst te erkennen dat er verschil is en wat het betekent. En juist die duiding geeft ruimte en misschien ook wel begrip (al is dat soms een brug te ver: lees mijn artikel ‘de illusie van begrip’).

Verbinding in balans met autonomie

Wanneer je jezelf beter kent en je bewust (geworden) bent van jouw persoonlijkheid en daarmee gedragsvoorkeuren, biografie en jouw kompas in het leven op basis van je kernwaarden, weet je dat de ander ook een ‘pakket’ heeft… Met nieuwsgierigheid naar het pakket van de ander en behoefte aan of belang bij contact, kun je een brug slaan. Dat vraagt ook om de juiste communicatie (lees mijn artikel over ‘verbindende communicatie’).

Door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw hele pakket kun je verbinding maken met de ander. Hiervoor zijn inzicht en kennis nodig op alle beschreven variëteit. Dat helpt om de juiste balans te vinden in eigenheid en verbinding.

Welkom (terug) voor mijn coaching op drie locaties en online!

Eindejaarssessie
Nu het einde van het jaar in zicht komt en de Corona-crisis, met de vele beperkende maatregelen, nog niet voorbij is… Hebben we behoefte aan perspectief!
In een eindejaarsessie kijken we terug op het jaar 2020. Wat heeft dit jaar je gebracht en geleerd? In hoeverre zijn jouw waarden weerspiegeld?

En we blikken vooruit op het nieuwe jaar, 2021. Wat verlang je van het volgende jaar? Welke waarde(n) wil je meer naleven? En hoe zet je dit voor jezelf uit, haalbaar? Zo help ik jou persoonlijk perspectief te creëren waarmee je de komende wintermaanden verlicht!

Een eindejaarssessie duurt ongeveer een uur en kan online, via Skype, of op de locaties Amsterdam, Rijswijk/Delft en Lisserbroek plaatsvinden.

Al jaren doe ik deze sessies met mijn cliënten, die er graag voor terugkomen. Maar ook als je nog geen cliënt bent bij mij, ben je welkom!

Spreekt je dit aan? Geef je dan snel op, zodat mijn agenda nog ruimte biedt voor jou dit jaar! 

Hartelijke groet,

Jeanette / Hultzer Coaching

De eerste stiefmoedercoach

Toen ik mij twaalf jaar geleden, als één van de eersten in Nederland, ging specialiseren in het coachen van stiefmoeders was er geen opleiding, training, of cursus op dit gebied en waren er ook nog weinig boeken. Een paar Amerikaanse boeken hielpen mij de dynamieken en uitdagingen van samengestelde gezinnen, en specifiek stiefmoeders, te leren. Stiefmoeders die behoefte hadden aan begeleiding, vonden mij, mede dankzij mijn marketing. En zo begon ik, als stiefmoedercoach, en deed ik de afgelopen twaalf jaar enorm veel praktijkervaring op.

Ja een samengesteld gezin is soms hard werken, maar dankzij ons coachingtraject weet ik zeker dat het niet onmogelijk is. En het is er nog leuker op geworden ook!”  zegt stiefmoeder Arisha na mijn coaching. En Anja zegt: “In 2009 werd ik plusmama. Maandenlang zat ik met een tweestrijd aan gevoelens. Mijn stiefmoedercoach – Jeanette Hultzer – ‘coachte’ me door de beginfase heen. Jeanette deed me inzien dat ik voor mezelf màg en moet blijven opkomen in het nieuw samengestelde gezin. Via het coachingtraject bij Jeanette leerde ik dat het anders kan en vond ik een evenwicht in mijn nieuwe rol als plusmama. “

Lees Arisha’s en Anja’s hele referentie en die van andere stiefmoeders hier.

De eerste opleiding: Stiefplancoaching

In 2013 kwam de opleiding tot Stiefplancoach. Enthousiast nam ik deel en behoor ik tot de eerste lichting gecertificeerden. Sindsdien, al zeven jaar, komen we minimaal eens per jaar weer bij elkaar voor bijscholing, zoals de training ‘Kwetsbare relatie tussen moeders en stiefmoeders’ en ‘Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit in samengestelde gezinnen’.

En dit jaar kwam er een nieuwe training ‘Werken met de Stiefcirkel’ aan de Stiefacademie bij. Ook hier nam ik aan deel en ben ik nu voor gecertificeerd. Over de Stiefcirkel kun je lezen in het boek ‘De mijne zijn de liefste’ van Karin den Hollander en Magda Hengst.

De afgelopen tijd heb ik mijn expertise behoorlijk aangevuld en nieuwe invalshoeken, inspiratie en instrumenten opgedaan. Met evenveel motivatie als twaalf jaar geleden verwelkom ik stiefmoeders en andere leden van samengestelde gezinnen, met name de volwassenen, voor erkenning, verheldering, verlichting en verbetering ten aanzien van het nieuwe gezin en leven. Daarnaast heb ik ook in mijn persoonlijke leven de nodige ervaring opgedaan (lees eventueel ook: “Wie ben ik nu…”) wat mij nog meer passioneert om dit werk te blijven doen!


Welkom (terug) voor mijn stiefcoaching op drie locaties en online!

“Mag ik mee-opvoeden als stiefmoeder?”

“Ik mag me nergens mee bemoeien als stiefmoeder…!”

“Ik voel me genegeerd”, “buitengesloten”, “een vreemde”, “onzichtbaar!”

“We zijn/worden het niet eens over de opvoeding”

En meer soortgelijke vragen en uitspraken die ik als coach van mijn cliënten krijg, al 12 jaar…

Er hangt natuurlijk veel af van jouw exacte situatie. Ben je parttime-stiefmoeder, en hoe ‘part’ of fulltime? Wat is de leeftijd van jouw stiefkind(eren)? Heb je zelf en hebben jullie samen ook nog kinderen? Hoe lang ben je al onderdeel van dit samengestelde gezin?

Alle antwoorden hierop zijn bepalend voor de mate van jouw betrokkenheid bij dit gezin. Dat je betrokken bent en positie mag nemen is zeker! Je hebt het recht om te zijn, wie je bent, en jouw plek in te nemen in het gezin. Zeer bepalend hierin zijn jouw waarden.

Jouw toegevoegde waarde(n)

Sta eens stil bij jouw waarden. Wat vind je echt belangrijk in het leven? En vraag dit ook aan jouw partner! Jullie beider waarden, waarin mogelijk een overlap zit, zijn de basis voor de omgang met elkaar in huis, en van de opvoeding.

Elke onenigheid is een uitnodiging om te kijken op welke waarden jij en jouw partner zich beroepen? Je krijgt sowieso een ander gesprek wanneer je vanuit waarden kijkt en relateert.

Bijvoorbeeld: Jij ergert je aan tafel omdat jouw stiefzoon niets lekker vindt. Jouw partner wil dat het vooral gezellig is aan tafel. Harmonie en gezelligheid zijn belangrijke waarden voor hem. Jij hebt zelfredzaamheid/zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en openheid als waarden en vindt het dus belangrijk dat jouw dochter alles proeft. Je wil dat ze zich voor alle verschillende mensen en culturen openstelt en zo ook haar eigen smaak en voorkeuren ontwikkelt. Dit wil jij jouw stiefzoon ook meegeven omdat je beide kinderen gelijkwaardig wenst te behandelen.

Als je dit zo, op basis van waarden, met jouw partner bespreekt, heb je grotere kans op ontvankelijkheid en ontwikkeling dan als je vasthoudt aan “ik vind gewoon dat hij alles moet proberen!” En ook aan kinderen kun je uitleggen waar een ‘regel’ op gebaseerd is en daarmee draagvlak creëren.

Lees ook (nog) eens mijn blogs over hoe je verbindend communiceert (https://www.hultzercoaching.nl/hallo-wereld/) en de illusie van begrip (https://www.hultzercoaching.nl/de-illusie-van-begrip/) voor tools om jouw waarden gerespecteerd te krijgen.

En wees welkom bij Hultzer Coaching voor begeleiding!

Twaalf jaar geleden, op 2 juni 2008, mijn verjaardag, schreef ik Hultzer Coaching in bij de Kamer van Koophandel. Ik had de opleiding tot biografisch loopbaancoach afgerond en stond te trappelen om als zelfstandig balans- en loopbaancoach van start te gaan.

Overspannen

Hier ging wel wat aan vooraf… In 2006 liep ik behoorlijk vast in mijn werk (en ook privé, zie mijn blog van mei’20). Ik was overspannen en al langer niet blij met mijn werk en leven. Tijdens een loopbaanheroriëntatietraject ontdekte ik dat mijn hart uitgaat naar het begeleiden van mensen die uit balans zijn. Gelijk aansluitend deed ik een opleiding om zelf te kunnen gaan coachen en voelde ik ook, dat ik dat als zelfstandige, op mijn eigen wijze, wenste te doen.

Vanwege mijn eerdere studie marketing, PR en communicatie ging het vermarkten van mijn coachpraktijk mij goed af en voelde ik mij als een vis in het water. Mijn kwaliteiten en vaardigheden kwamen mooi samen! In mijn omgeving vond ik bewondering voor mijn moed en ambitie. Vertrouwen in een kansrijke onderneming was echter zeer matig… Maar als dochter van een ondernemer, gesterkt door discipline en ambitie en gesteund door mijn echtgenoot kreeg ik het voor elkaar!

Stiefmoedercoaching

Vanwege mijn privésituatie, ik was inmiddels stiefmoeder van twee jongens, kreeg ik steeds vaker mede-stiefmoeders in mijn praktijk, die mijn advies vroegen over hun stiefgezin. Een nieuwe doelgroep om te gaan begeleiden, diende zich aan. Destijds was er nog nauwelijks ‘stiefcoaching’ en ook geen specifieke opleiding/training ervoor, dus verdiepte ik mij in boeken hierover, vooral Amerikaanse, want Nederlandse boeken waren schaars. En zo werd ik één van de eerste stiefmoedercoaches in Nederland! Later vloeide hier nog relatiecoaching uit voort.

De afgelopen twaalf jaar heb ik vele stiefmoeders, stiefvaders, gescheiden vaders en personen die uit balans waren op het gebied van hun loopbaan, toekomstperspectief, stresslevel en relatie(s) mogen begeleiden. En iedere keer ben ik geraakt door het vertrouwen dat ik krijg en de openhartigheid van al deze cliënten. Ongelooflijk dankbaar ben ik dat ik op deze manier mag helpen en daar mijn ‘boterham’ mee mag verdienen. Het geeft veel voldoening om dit werk te doen en het ondernemerschap biedt mij vrijheid en onafhankelijkheid.

Dankbaar

In de eerste jaren was ik wel eens onzeker, wanhopig zelfs, of ik op deze manier wel kon (over)leven. Dit is in de loop der jaren steeds minder geworden. En nu, in deze crisis, blijkt mijn coachpraktijk/onderneming stevig genoeg. Dit maakt mij trots, dankbaar en vol vertrouwen in wat er komen gaat. Ik blijf mij inzetten als coach en ook verder ontwikkelen.

Als je cliënt bij mij (geweest) bent, dan dank ik jou voor het vertrouwen en als je overweegt je bij mij aan te melden, dan heet ik je van harte welkom!

Deze Coronacrisis brengt mij terug naar mijn essentie, zoals crises doen. Ook al is de huidige crisis ongekend en wereldwijd, ik trek toch wat parallellen naar mijn persoonlijke crises…

Ouderverstoting

De laatste is de reden geweest dat mijn echtgenoot, Geert, en ik recentelijk verhuisd zijn van Delft naar Lisserbroek. Twaalf jaar gelden vestigden wij ons in Delft vanwege Geerts twee zonen. Zij woonden deels bij hun moeder in een dorp vlakbij Delft en deels bij ons. Uit respect en privacy voor mijn stiefzonen ga ik daar niet gedetailleerd op in, maar helaas zien wij de jongens helemaal niet meer. Dit heeft in de afgelopen twaalf jaar heel wat oplopende spanningen gegeven voor alle betrokkenen. En ondanks alle liefdevolle inzet en inspanningen van Geert en mij, en betrokkenheid van diverse instanties, hebben we niet kunnen voorkomen dat Geert als vader verstoten is van zijn kinderen, en ik daarmee als stiefmoeder.

Waarom deel ik dit nu met jou? Omdat ik wil laten zien dat ook ik pittige processen heb ervaren en dat Geert en ik dit als paar hebben ‘overleefd’, en meer dan dat: Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht en sterker gemaakt. Wij hebben in Lisserbroek een nieuwe start gemaakt, met z’n tweeën. En het heeft mij nog meer ervaring, motivatie en drive gegeven om stiefmoeders (blijvend) te begeleiden.

Bijna gescheiden

En wij hebben, deels gerelateerd aan het proces rondom Geert met zijn ex-vrouw en kinderen, maar ook ten gevolge van andere factoren, een relatiecrisis doorleefd, zo’n drie jaar geleden, waarbij wij een tijdje uit elkaar geweest zijn en een scheiding dreigde. Ook daar zijn wij sterker uitgekomen als stel, maar ook persoonlijk. Ook die ervaring neem ik mee in mijn werk, als relatiecoach.

Overspannen

Zo’n veertien jaar geleden liep ik persoonlijk vast in mijn toenmalige relatie en in mijn werk: Ik was overspannen. Ik verbrak mijn relatie en ging aan de slag met mijzelf. Eerst met bewustzijnscoach Erica Rijnsburger, met wie ik mijn rugzak inging en later met loopbaancoach Ans van Holst. Bij Ans ontdekte ik waar mijn (werk-)hart ligt, ben ik in opleiding gegaan tot coach en startte ik mijn eigen coachpraktijk voor balans- en loopbaancoaching. En bij Erica leerde ik een goede, bewuste relatie met mijzelf en mijn nieuwe liefde, Geert en zijn zonen, aan te gaan.

(On-)gezondheid

Als jong volwassene kreeg ik de (non) diagnose ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’, m.a.w. mijn langdurige vermoeidheids- en pijnklachten waren niet te verklaren binnen de reguliere geneeskunde. Daar begon mijn zoektocht naar een gezonde levensstijl en persoonlijke ontwikkeling, die heeft geleid tot mijn huidige balans in welzijn op fysiek en psychisch/mentaal vlak en is de belangrijkste waarde en drijfveer in mijn leven en werk: balans/bewustzijn.

Hoe pittig deze crises ook waren, elk op een ander niveau, na de gevoelens van hopeloosheid, machteloosheid, eenzaamheid, uitzichtloosheid, pijn, frustratie, boosheid, vermoeidheid, verdriet kwamen hoop, licht, inzicht, zin, inspiratie, richting, liefde, vertrouwen, blijdschap, verbinding, energie, bezieling, motivatie en dienstbaarheid. En dat maakt dat ik mij nu in deze Coronacrisis goed staande houd.

Enorm dankbaar naar Erica (https://www.elenchis.nl/), Ans (https://www.ansvanholst.nl/) en Geert voor de diepgaande, leerzame processen, die maken dat ik nu ben, wie en wat ik ben en het vertrouwen dat ik heb in mijn/de toekomst. En daar hebben ook latere opleiders Yvette Hooites-Meursing en Anita Hellemons van Levenswerk (https://www.levenswerk.com/) een essentiële bijdrage aan geleverd, ook dank aan hen!

Mocht je meer willen weten over mijn processen/verhaal, laat het me weten en als ik je ergens mee kan helpen, nu of in de toekomst, dan ben ik er voor jou, welkom!

Ruim 10 jaar geleden begon ik met het begeleiden van stiefmoeders, als één van de eersten in Nederland! In die afgelopen tien jaren heb ik heel veel stiefmoeders mogen helpen in mijn praktijk. Uit mijn praktijkervaring ga ik met jullie delen, deze keer over verwachtingen…

“Wat verwacht je van mij?”

Waar het vaak schuurt, is op het vlak van verwachtingen. Doorgaans word je verliefd op een fantastische man en ‘neem’ je zijn kind(eren) er ‘gewoon’ bij. Je vervult jouw stiefmoederrol, zoals je denkt dat er van je verwacht wordt. Je vult de verwachting van jouw partner, zijn kind(eren), zijn ex, de omgeving, … in.

Soms al snel en soms wat verder in de tijd loop je vast en zoek je hulp. Eén van de eerste vragen die je van mij krijgt, als je aangeklopt hebt voor mijn coaching, is: “Weet jij wat jouw partner van jou verwacht als stiefmoeder van zijn kind(eren)?” Meestal krijg ik hier als antwoord: “Nee, eigenlijk niet…”.

Als huiswerk krijg je dan die vraag mee om thuis (alsnog of opnieuw) te stellen: Wat verwacht je van mij als stiefmoeder van jouw kind(eren)? En de vraag aan jezelf: Wat verwacht ik van mijn partner bij de invulling van mijn stiefmoederrol?

Stevig fundament

Deze vragen stellen en hierover met elkaar in gesprek gaan, bieden een route naar een stevig fundament voor jouw relatie en samengestelde gezin. Het is zeker niet zo, dat je volledig aan elkaars verwachtingen moet voldoen! Het is wel belangrijk en verhelderend te weten wat de verwachtingen zijn, zodat je kunt onderzoeken in jezelf en met jouw partner wat haalbaar is en wat niet.

Verbindend communiceren kun je leren!

Wat kun je nu doen als jullie verwachtingen ver uit elkaar liggen of als jullie communicatie vastloopt? En wat als de verwachtingen helder zijn en ook invulbaar, maar jullie toch vastlopen? Lees dan ook eens mijn artikelen over verbindend communiceren en de illusie van begrip of maak en afspraak bij Hultzer Coaching!